معرفی چند سایت مفید

 

در اینجا می توانید ببینید چه سایتهایی به شما لینک داده اند و با چه متنی
http://www.webconfs.com/anchor-text-analysis.php

مشاهده page rank سایت یا وبلاگ خود
        http://www.prchecker.info 

انالیز متاتگ های وبلاگتان از نظر موتورهای جستجو
http://www.mypagerank.net/service_metatags_index

بررسی page rank وبلاگ از نظر دیتا سنتر های مختلف گوگل
http://www.mypagerank.net/service_googledcc_index